partajul moştenirii

/Tag:partajul moştenirii

CLAUZA DE PRECIPUT

Clauza de preciput cuprinsă în convenţia matrimonială

 

Convenţia matrimonială este un acord de voinţă liber exprimat de soţi sau de viitorii soţi, în formă autentică, prin care aceştia aleg un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale de bunuri.

În cuprinsul acesteia, soţii pot stipula o clauză – clauza de preciput – prin care să se prevadă că, în cazul decesului unuia dintre ei, soţul supravieţuitor să preia fără plată, înainte de partajul moştenirii,