REFUZUL INAPOIERII – RETINEREA ILICITA A MINORILOR

//REFUZUL INAPOIERII – RETINEREA ILICITA A MINORILOR

 

Refuzul inapoierii/retinerea ilicita a minorilor

 

In practica, distingem 2 situatii:

– unul dintre parinti, in desfasurarea unui program de vizita pe teritoriul tarii, refuza inapoierea copilului la termenul stabilit prin hotararea judecatoreasca in cadrul programului de vizitare;

– unul din parinti, fie in desfasurarea unui program de vizita inafara tarii admis de catre instanta , refuza inapoierea copilului la termenul stabilit prin hotararea judecatoreasca, fie ia copilul si pleaca in alta tara, fara acordul celuilalt parinte, sau desi are acordul celuilalt parinte, nu respecta termenul de inapoiere a minorului stabilit in cadrul Procurii notariale eliberate in acest scop.

La nivel national, sunt aplicabile dispozitiile art. 495 noul Cod civil care prevada ca parintii pot cere oricand instantei de tutela inapoierea copilului de la orice persoana care il tine fara drept.

In acest caz cererea de chemare in judecata va fi introdusa de parintele la care s-a stabilit prin hotarare judecatoreasca domiciliul minorului; cererea se va judeca in contradictoriu cu celalalt parinte, care nu este titularul masurii de stabilire a domiciliului sau orice alta persoana straina, ca de ex. bunici, veri, unchi, etc.

Instanta de judecata poate respinge cererea numai daca inapoierea este vadit contrara interesului superior al copilului.

La nivel international, vorbim despre o procedura de „rapire internationala”, fiind aplicabile dispozitiile Conventiei de la Haga din 25 octombrie 1980 asupara aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, ale Legii 369/2004 actualizata 2015 privind aplicarea Conventiei de la Haga si ale Regulamentul CE nr. 2201/2003 (art. 11) privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti.

In acest caz, aveti dreptul de a va recupera copilul adresandu-va:

– Ministerului Justitiei – autoritatea centrala din Romania – care va coopera cu autoritatile centrale ale celorlate state parti ale Conventiei.

In cazul in care minorul nu este inapoiat de buna boie, Ministerul Justitiei va solicita instantei de judecata straine competente sa pronunte o hotarare judecatoreasca pe baza Conventiei de la Haga din 1980 in vederea obtinerii inapoierii copilului care a fost deplasat sau retinut ilicit intr-un alt stat membru decat statul in care copilul isi avea resedinta obisnuita imediat inainte de deplasarea sau retinerea ilicita.

Dispozitiile Conventiei impun un termen limita de 6 saptamani de la data sesizarii autoritatii judiciare sau administrative pentru ca aceasta sa statueze. Solutionarea cu celeritate – de urgenta – a cererii de inapoiere a unui copil este pe deplin justificata, deoarece trecerea timpului poate avea consecinte iremediabile asupra relatiilor dintre copii si parintele care nu locuieste cu acestia.

Instanta de judecata din tara pe teritoriul careia se afla minorul nu este tinuta sa dispuna inapoierea daca se stabileste :

– ca persoana care avea in ingrijire copilul nu exercita efectiv dreptul privind incredintarea copilului la data deplasarii sau refuzului de inapoiere, ori consimtise ulterior acestei deplasari;

– ca exista un risc grav ca inapoierea copilului sa-l expuna unui pericol fizic sau psihic;

– ca minorul se impotriveste la inapoierea sa si ca a atins varsta sau o maturitate care face necesar ca se tina seama de opinia sa.

Hotararea instantei din statul membru in care copilul a fost deplasat sau retinut ilicit prin care acesta s-a opus inapoierii sale poate fi inlocuita cu o hotarare ulterioara pronuntata de instanta din statul membru al resedintei obisnuite inaintea deplasarii sale sau a retinerii sale ilicite, posibilitate prevazuta de art. 11 alin. 8 din Regulamentul CE nr. 2201/2003

Comments are closed.