Avocat Sorin Dimitriu

/Avocat Sorin Dimitriu

About Avocat Sorin Dimitriu

This author Avocat Sorin Dimitriu has created 24 entries.

STABILIREA PROGRAMULUI DE VIZITARE A MINORULUI

STABILIREA PROGRAMULUI DE VIZITARE A MINORULUI

 

Odata cu pronuntarea asupra cererii de divort si stabilirea locuintei copilului, instanta se pronunta si cu privire la dreptul parintelui divortat, care nu are domiciliul comun cu minorul, de a avea legaturi personale cu acesta, stabilind un program de vizitare.

Trebuie mentionat ca cererea privind programul de vizitare nu are caracter obligatoriu, aceasta putand fi introdusa ulterior pronuntarii instantei de judecata asupra cererii de divort.

PARTAJUL JUDICIAR

Prin operatiunea juridica a partajului, se pune capat proprietatii comune, in sensul ca bunul ori bunurile dobandite se impart in materialitatea lor intre titulari, fiecare dintre acestia devenind proprietar exclusiv asupra anumitor bunuri.

Partajul judiciar este prevazut in art. 979-995 Cod de procedura civila, dispozitii ale legii care constituie dreptul comun. Trebuie insa avute in vedere si prevederile art. 669-686, 358 ai 1143-1145 din Codul civil  ori art 711 alin. 4 din Codul de procedura civila, referitoare, in ordine,

MOTIVE SI PROCEDURA DE SCHIMBARE A NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVA

Schimbarea numelui pe cale administrativă

 

Orice persoană poate solicita, pe baza unei cereri scrise, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui.

Cererea se depune personal, prin imputernicit cu procura speciala sau prin avocat, la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor aflat în subordinea Consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului Municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul.

Cererea de schimbare pe cale administrativă a numelui trebuie să fie însoţită de următoarele acte:

AUDIEREA MINORULUI IN CAZUL DIVORTULUI PARINTILOR

Ascultarea minorului de către instanţa de judecată

 

Un principiu general, menit să asigure respectarea şi garantarea drepturilor copilului, consacrat de art. 6 lit. h) din Legea nr. 272/2004 actualizată 2016, este principiul ascultării opiniei copilului şi luarea acesteia în considerare, ţinând cont de vârsta şi de gradul de maturitate ale copilului, în procedurile care îl privesc.

Principiul este consacrat şi de art. 264 Cod civil care prevede ca ascultarea de către instanţă a copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie.

TOTUL DESPRE ALOCATIA DATORATA DE CATRE STAT COPIILOR

Totul despre alocaţia datorata de catre stat copiilor

 

Conform Legii nr. 61/1993, toţi copiii cetăţeni români, străini sau apatrizi care domiciliază în România, au dreptul la alocaţie.

Alocaţia de stat este acordată tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit această vârstă şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, până la terminarea studiilor.

Cuantumul alocaţiei este stabilit diferenţiat:

200 de lei pentru copiii cu vârsta de până la doi ani (sau de până la trei ani,

Legaturile personale ale persoanei aflata in stare de arest preventiv cu minorul din casatorie

Legaturile personale  ale persoanei aflata in stare de arest preventiv cu minorul din casatorie

 

Tribunalul Iasi a fost investit cu cererea persoanei aflata in stare de arest de a avea legaturi personale cu fiica sa, minora. Analizand cererea, Tribunalul Iasi prin Decizia  nr. 1006/2016  respinge cererea tatălui, aflat în stare de arest în Penitenciarul Iaşi, de a avea legături personale cu minora sub forma unor vizite la Penitenciar sau într-un loc public, având în vedere refuzul expres al mamei de a merge cu minora la Penitenciar.

CASATORIA FICTIVA

Căsătoria fictivă

 

Căsătoria fictivă este cea încheiată în vederea realizării unor efecte secundare acesteia sau pentru fraudarea legii, fără a deosebi după cum acest scop s-a urmărit numai de către unul dintre soţi sau de ambii.

În această situaţie, căsătoria este doar un mijloc de a obţine anumite avantaje; este încheiată de formă, fără intenţia de a se crea raporturi personale şi patrimoniale între soţi.

De exemplu, în practica judiciară s-au reţinut ca scopuri ale încheierii căsătoriei fictive: obţinerea unui credit bancar pentru achiziţionarea unui credit pentru tinerii căsătoriţi,

INSCRIEREA IN ROMANIA A DIVORTULUI PRONUNTAT IN STRAINATATE

Transcrierea hotărârii de divorţ pronunţate în străinătate

 

Metodologia de transcriere a hotărârii de divorţ pronunţate în străinătate este reglementată de HG 64/2011, care prevede:

– căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere;

– cererea se adresează Primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere şi se înaintează, spre aprobare, D.E.P.A.B.D (Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date) (art.

DIVORTUL IN CAZUL SEPARARII IN FAPT A SOTILOR

Desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a soţului reclamant după o separare în fapt de cel puţin 2 ani

Un element de noutate introdus de Noul Cod Civil prin dispoziţiile art. 379 lit. c este divorţul bazat pe separarea soţilor in fapt pentru o durata de cel putin 2 ani, instanţa pronunţând în acest caz desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a soţului reclamant.

Oricare dintre soţi va putea cere divorţul, asumându-şi însă responsabilitatea pentru eşecul casatoriei. Astfel,

CLAUZA DE PRECIPUT

Clauza de preciput cuprinsă în convenţia matrimonială

 

Convenţia matrimonială este un acord de voinţă liber exprimat de soţi sau de viitorii soţi, în formă autentică, prin care aceştia aleg un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale de bunuri.

În cuprinsul acesteia, soţii pot stipula o clauză – clauza de preciput – prin care să se prevadă că, în cazul decesului unuia dintre ei, soţul supravieţuitor să preia fără plată, înainte de partajul moştenirii,