Locuinţa minorului după divorţul părinţilor

/Tag:Locuinţa minorului după divorţul părinţilor

LOCUINTA MINORULUI DUPA DIVORT

Locuinţa minorului după divorţul părinţilor

Ca regulă generală, odată cu divorţul, locuinţa minorului se stabileşte de comun acord de către părinţi.
În cazul în care părinţii nu se înţeleg sau dacă instanţa sesizată cu judecarea cererii de divorţ constată că înţelegerea părţilor contravine interesului superior al minorului, va decide, odată cu pronunţarea divorţului, ca locuinţa minorului să fie la părintele cu care locuieşte în mod statornic.
Prin excepţie de la regula enunţată, atunci când din diferite motive locuinţa nu poate fi stabilită la părinte (de exemplu,