data desfacerii căsătoriei

/Tag:data desfacerii căsătoriei

OBLIGATIA DE INTRETINERE INTRE FOSTII SOTI

Obligaţia de întreţinere între foştii soţi

 

Odată cu încetarea căsătoriei prin divorţ încetează obligaţia de întreţinere între soţi (art. 516 Cod civil) şi se naşte dreptul fostului soţ la întreţinere (art. 389 Cod civil).

Acest drept îi este recunoscut fostului soţ dacă acesta se află în nevoie (nu se poate întreţine din munca sau din bunurile sale) datorită incapacităţii de a munci intervenite:

  • în timpul căsătoriei;