STIRI SI NOUTATI LEGISLATIVE

/STIRI SI NOUTATI LEGISLATIVE

PARTAJUL JUDICIAR

Prin operatiunea juridica a partajului, se pune capat proprietatii comune, in sensul ca bunul ori bunurile dobandite se impart in materialitatea lor intre titulari, fiecare dintre acestia devenind proprietar exclusiv asupra anumitor bunuri.

Partajul judiciar este prevazut in art. 979-995 Cod de procedura civila, dispozitii ale legii care constituie dreptul comun. Trebuie insa avute in vedere si prevederile art. 669-686, 358 ai 1143-1145 din Codul civil  ori art 711 alin. 4 din Codul de procedura civila, referitoare, in ordine,

MOTIVE SI PROCEDURA DE SCHIMBARE A NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVA

Schimbarea numelui pe cale administrativă

 

Orice persoană poate solicita, pe baza unei cereri scrise, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui.

Cererea se depune personal, prin imputernicit cu procura speciala sau prin avocat, la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor aflat în subordinea Consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului Municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul.

Cererea de schimbare pe cale administrativă a numelui trebuie să fie însoţită de următoarele acte:

AUDIEREA MINORULUI IN CAZUL DIVORTULUI PARINTILOR

Ascultarea minorului de către instanţa de judecată

 

Un principiu general, menit să asigure respectarea şi garantarea drepturilor copilului, consacrat de art. 6 lit. h) din Legea nr. 272/2004 actualizată 2016, este principiul ascultării opiniei copilului şi luarea acesteia în considerare, ţinând cont de vârsta şi de gradul de maturitate ale copilului, în procedurile care îl privesc.

Principiul este consacrat şi de art. 264 Cod civil care prevede ca ascultarea de către instanţă a copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie.

TOTUL DESPRE ALOCATIA DATORATA DE CATRE STAT COPIILOR

Totul despre alocaţia datorata de catre stat copiilor

 

Conform Legii nr. 61/1993, toţi copiii cetăţeni români, străini sau apatrizi care domiciliază în România, au dreptul la alocaţie.

Alocaţia de stat este acordată tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit această vârstă şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, până la terminarea studiilor.

Cuantumul alocaţiei este stabilit diferenţiat:

200 de lei pentru copiii cu vârsta de până la doi ani (sau de până la trei ani,